Zasady pobytu

Zasady pobytu / Regulamin

Ogólny regulamin obowiązujący w naszych apartamentach:

1) Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2) Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości i terminie określonym przez osobę przyjmującą rezerwację. W przypadku rezygnacji zadatek nie ulega zwrotowi.

3) Opłata za zadeklarowany podczas rezerwacji termin pobierana jest w dniu przyjazdu.

4) Zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

5) Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11.00 w dniu

6) Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania apartamentu czy też na terenie obiektu należy zgłaszać na bieżąco właścicielom.

7) Za uszkodzone lub zagubione przedmioty stanowiące wyposażenie apartamentów Goście ponosić będą odpowiedzialność materialną.

8) W dniu przyjazdu/zameldowania pobierana będzie w wysokości 400,00 zł, zwrotna kaucja na poczet ewentualnych zniszczeń. Kaucja zwracana będzie w dniu wyjazdu, o ile nie zostanie zaliczona na poczet powstałych szkód.

9) Nieuzgodnione z właścicielami pozostanie w wynajmowanych pomieszczeniach po 11 w dniu wyjazdu powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę, ale nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

10) Za każdy dzień pobytu pobierana będzie opłata klimatyczna według stawki za osobę zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mielnie.

11) Nie pobieramy opłat za sprzątanie końcowe oraz za miejsce parkingowe.

12) Nie przyjmujemy grup młodzieży.

13) Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 jest możliwy jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie.

14) Goście są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00

15)Dopuszcza się odwiedziny Gości przez osoby postronne po zgłoszeniu właścicielowi.

16) Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, braku sygnału TV itp.

17) Miejsca parkingowe znajdujące się na posesji jak i przed posesją są niestrzeżone i bezpłatne.

18) Wynajmujący/właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w apartamentach przedmioty wartościowe i pieniądze, a także za przedmioty pozostawione na terenie posesji (np. rowery, wózki itp.).

19) Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i WSZELKICH WYROBÓW W TYM PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH poza miejscem do tego wyznaczonym.

20) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z Gośćmi naruszającymi postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności zakłócającymi spokój innym wypoczywającym oraz zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie czy w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

Adres

ul. Akacjowa 19, Mielenko 76-032
Zachodniopomorskie, Polska

Zadzwoń 

tel: +48 609 602 766

tel: +48 603 691 177

Napisz

flauta.mielenko@wp.pl